Nissan Approved Used Cars

พบรถยนต์โดยสาร 2 คัน
พบรถยนต์โดยสาร 2 คัน

Nissan Sylphy 1.6E CVT
Nissan Sylphy 1.6E CVT
499,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ระยะทาง:292 กม.
 • รุ่นปี:2016
 • กำลัง:158 แรงม้า / 116 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1600 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan Terra TERRA
Nissan Terra TERRA
839,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ระยะทาง:25,821 กม.
 • รุ่นปี:2018
 • กำลัง:258 แรงม้า / 190 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ดีเซล
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:2300 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่