Nissan Approved Used Cars

พบรถยนต์โดยสาร 7 คัน
พบรถยนต์โดยสาร 7 คัน


Nissan Navara NAVARA
Nissan Navara NAVARA
 • ระยะทาง:32,555 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:209 แรงม้า / 154 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:ธรรมดา
 • น้ำหนักบรรทุก:2500 ลบ.ซม.
189,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:32,555 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:209 แรงม้า / 154 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:ธรรมดา
 • น้ำหนักบรรทุก:2500 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:75 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:75 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:76 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:76 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:86 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:86 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:89 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:89 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:68 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:68 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan LEAF LEAF
Nissan LEAF LEAF
 • ระยะทาง:68 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
959,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:68 กม.
 • รุ่นปี:2019
 • กำลัง:204 แรงม้า / 150 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก: ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่